Albertus podpořil první z mimořádných učitelů

Praha, Brno, 27. 10. 2020 – Cena Albertus byla letos poprvé udělena trojici mimořádných učitelů fyziky a informatiky, kteří aktivně přispívají k pozitivnímu obrazu přírodních věd ve společnosti a o jejich kráse dokáží přesvědčit své studenty.

RNDr. Vladimír Vícha a Mgr. Zdeněk Polák (Foto Michaela Němcová/MFF UK)

Cena Albertus chce především upozornit na pozitivní příklady v situaci, kdy se většina společnosti k přírodovědnému vzdělání staví rezervovaně. Ocenění učitelé celou svou praxí a životním postojem dokládají důležitost fyziky a informatiky pro současnost i budoucnost. Pořadatelé věří, že všichni ocenění inspirují k podobnému přístupu i řadu dalších pedagogů.

Prvním oceněným je Mgr. Zdeněk Polák, který působí jako učitel matematiky a fyziky od roku 1983 na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Ve škole organizuje zájmové kroužky a se studenty pracuje také ve svém volnu, kdy je připravuje na matematické a fyzikální soutěže. Fyziku propaguje i mezi žáky v rámci letních táborů, které pro ně pořádá.

Jako demonstrátor a přednášející se pravidelně účastní domácích i mezinárodních fyzikálních konferencí, kde inspiruje své kolegy, a aktivně působí ve vzdělávacím projektu Heuréka. V roce 2015 obdržel od hejtmana Královéhradeckého kraje pamětní medaili za celoživotní přínos pro výuku a propagaci fyziky.

Druhý laureát ceny Albertus je stejně jako jeho kolega absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK. RNDr. Vladimír Vícha nastoupil po škole jako učitel fyziky a matematiky na Gymnázium Pardubice, Dašická, kde působí dodnes. Od roku 2012 je zároveň výzkumným pracovníkem Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze.

Organizuje fyzikální semináře a své studenty aktivně připravuje na účast ve fyzikálních olympiádách. Dosud vedl přes dvě desítky prací Středoškolská odborné činnosti ve fyzice. Ve spolupráci s ÚTEF ČVUT se podílí na provozu a lektorování seminářů Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ. Vede také kurzy ICT a fyzikálních experimentů pro učitele, o fyzice často přednáší veřejnosti.

Zvláštní cenu poroty za informatiku obdržela Mgr. Petra Boháčková, absolventka Pedagogické fakulty UK. Na pražské ZŠ Dr. Edvarda Beneše učí fyziku, angličtinu a environmentální výchovu, zároveň také zastává funkci zástupkyně ředitele. V současnosti především podporuje své kolegy při využívání moderních technologií ve výuce. Je také ambasadorkou společenství evropských škol eTwinning, v rámci kterého učitelé sdílejí zkušenosti a spolupracují na mezinárodní úrovni. Na téma využití ICT ve výuce přednáší na konferencích a pořádá praktické semináře. O svých učitelských zkušenostech pravidelně píše na blogu dejtemipevnybod.cz.

Do prvního ročníku nominovali kolegové či studenti celkem 41 učitelů příslušných oborů. Porota ceny, které předsedal částicový fyzik a popularizátor vědy doc. Jiří Dolejší, se po poměrně složitém parametrizovaném výběru nakonec usnesla na šesti finalistech, z nichž vzešli letošní ocenění.

Cenu Albertus společně pořádají Matematicko-fyzikální fakulta UK (MFF UK), Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogická společnost JČMF, Česká fyzikální společnost, nadace Elixír do škol, Česká hlava, Svět techniky Ostrava a pražské Planetum. Mediálním partnerem je Československý časopis pro fyziku.

Slavnostní předání cen proběhlo na galavečeru Českých hlaviček, který zaznamenala Česká televize.

Podrobnosti včetně medailonků finalistůsložení poroty na www.albertus.cz.