Výbor Ceny Albertus

Jmenný seznam členů Výboru Ceny Albertus (v abecedním pořadí)
RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. Fyzikální pedagogická společnost
PhDr. Václav Marek Česká hlava
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. Česká fyzikální společnost
Ing. Michaela Němcová Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
RNDr. Tomáš Prosecký Planetum – Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Ing. Petra Prošková Elixír do škol
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Jednota českých matematiků a fyziků
Ing. Jakub Švrček, Ph.D. Svět techniky
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Luboš Veverka Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy