Finalisté 1. ročníku

Mgr. Petra Boháčková (* 1971)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Na pražské ZŠ Dr. Edvarda Beneše učí fyziku, angličtinu a environmentální výchovu, zároveň také zastává funkci zástupkyně ředitele. V současnosti především podporuje své kolegy při využívání moderních technologií ve výuce. Je také ambasadorkou společenství evropských škol eTwinning, v rámci kterého učitelé sdílejí zkušenosti a spolupracují na mezinárodní úrovni. Na téma využití ICT ve výuce přednáší na konferencích a pořádá praktické semináře. O svých učitelských zkušenostech pravidelně píše na blogu dejtemipevnybod.cz.

RNDr. Stanislav Gottwald (* 1967)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1990 učí matematiku a fyziku na Gymnáziu Špitálská. Externě působí na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, kde vede praktika školních pokusů. Na svém domovském gymnáziu založil fyzikální kurz a Vánoční akademii. Je také duchovním otcem každoroční filmové přehlídky FilmŠpit. Pro mladší studenty pořádá se svými kolegy letní tábory a také exkurze na zahraniční výzkumná pracoviště, například do švýcarského CERN. Spolupracuje s Českým rozhlasem na tvorbě některých vzdělávacích pořadů o fyzice. Aktivně se angažuje ve vzdělávacím projektu Heuréka. Je vedoucím regionálního centra Elixír do škol v Praze 9 Špitálská.

Mgr. Věra Krajčová (* 1980)

Vystudovala Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě, nyní je doktorandkou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 2004 učí matematiku a fyziku na Smíchovské střední průmyslové škole. Aktivně se účastní konferencí zaměřených na vzdělávání učitelů. Na své domovské škole zbudovala laboratoř fyziky a je zakladatelkou školního Interaktivního vědeckého centra, v rámci kterého pořádá workshopy pro studenty, učitele a seniory. Je také vedoucí regionálního centra Elixír do škol v Praze 5, kde si učitelé předávají zkušenosti.

Mgr. Milada Marková (* 1970)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 působí na Letohradském soukromém gymnáziu, kde učí fyziku. Pro studenty organizuje zájezdy do švýcarského CERN. Na škole pořádá veřejné popularizační přednášky, kde vystupují přední čeští vědci. Ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK již třikrát uspořádala akci International Masterclasses Hands of Particle Physics, v rámci které studenti vyhodnocují data z CERN. Je vedoucí regionálního centra Elixír do škol v Letohradě.

Mgr. Zdeněk Polák (* 1958)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1983 působí jako učitel matematiky a fyziky na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Na škole vede zájmové kroužky, studenty připravuje na matematické a fyzikální soutěže. V létě spolupořádá tábory pro děti. Jako demonstrátor a přednášející se pravidelně účastní domácích i mezinárodních fyzikálních konferencí, kde inspiruje své kolegy. Aktivně se angažuje ve vzdělávacím projektu Heuréka. V roce 2015 obdržel od hejtmana Královéhradeckého kraje pamětní medaili za celoživotní přínos pro výuku a propagaci fyziky.

RNDr. Vladimír Vícha (* 1958)

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nastoupil jako učitel fyziky a matematiky na Gymnázium Pardubice, Dašická, kde působí dodnes. Od roku 2012 je také výzkumným pracovníkem na Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze. Na svém domovském gymnáziu organizuje fyzikální semináře a připravuje studenty na účast ve fyzikálních olympiádách. Dosud vedl přes dvě desítky prací SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru fyzika. Ve spolupráci s ÚTEF ČVUT se podílí na provozu a lektorování seminářů Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ. Vede také kurzy ICT a fyzikálních experimentů pro učitele, o fyzice přednáší veřejnosti.