Složení odborné poroty 1. ročníku Ceny Albertus

Předseda:
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Další členové podle abecedy:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
Mgr. Josef Hylský
Mgr. Vladimír Kořen
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
RNDr. Taťána Míková
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.