Složení odborné poroty 5. ročníku Ceny Albertus

Předseda:
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Další členové podle abecedy:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
Mgr. Barbora Havířová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
RNDr. Taťána Míková
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vícha