Finalisté 4. ročníku

PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D.

Vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Ostravské univerzitě a didaktiku fyziky na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Řadu let působí na ostravském Wichterlově gymnáziu, které sám absolvoval. Školu sedm let vedl jako nejmladší ředitel v kraji, v současnosti je již podruhé zástupcem ředitele. Na škole se mimo jiné věnuje podpoře talentovaných žáků a vede seminář aplikované fyziky. Stál také u zrodu třídy zaměřené na matematiku a fyziku, v současnosti jediné třídy svého druhu na gymnáziích v Moravskoslezském kraji.

Mgr. Jana Brettlová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a učitelství fyziky a informatiky pro ZŠ na Západočeské univerzitě v Plzni. Učí matematiku, informatiku a chemii na ZŠ Skalná, kde je zároveň i zástupkyní ředitele. Ve škole se podílí na vedení Digi centra Elixíru do škol, kde předává zkušenosti svým kolegům.

Mgr. Jana Červená

Vystudovala učitelství pro střední školy na Univerzitě Hradec Králové. Dva roky učila na Střední zemědělské škole v Čáslavi. Od roku 2015 učí fyziku a chemii na ZŠ TGM Kutná Hora. Kromě výuky se na škole podílí na organizaci a vedení dětských volnočasových aktivit z oblasti fyziky a chemie, uplatňuje vrstevnické učení, ráda spolupracuje s kolegy a zavádí ve škole inovativní výuku metodou STEAM. Je také jednou z vedoucích regionálního centra Elixíru do škol, kde předává zkušenosti svým kolegům.

Mgr. Ivana Hotová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2002 učí matematiku a fyziku na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě. Pro studenty organizuje fyzikální exkurze a ve výuce ráda uplatňuje netradiční výukové postupy, například dramatickou metodu nebo metodu Peer Instruction. Vedle svého domovského gymnázia je také aktivní v regionálním centru Elixíru do škol v Teplicích, na seminářích a na letních školách pro učitele.

Mgr. Lenka Plachtová

Vystudovala učitelství matematiky a fyziky na Ostravské univerzitě. Učitelskou dráhu zahájila na základní škole, nyní už 19 let vyučuje fyziku na Gymnáziu Volgogradská v Ostravě. Kromě výuky se věnuje také práci s talentovanými žáky. Na škole organizuje besedy s odborníky z vědeckých pracovišť, vyučuje fyzikální semináře pro studenty s hlubším zájmem o fyziku a vede astronomický kroužek.

RNDr. Jan Preclík, Ph.D.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 učí informační a komunikační technologie a matematiku na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Je jedním z průkopníků robotiky na českých školách. Před více než deseti lety na své domovské škole založil robotický kroužek, který dodnes vede, posléze nabídku volnočasových aktivit doplnil ještě o kroužek 3D tisku a modelářství. V rámci školy také rozvíjí spolupráci s firmami a organizuje exkurze pro studenty. Řadu let je lektorem letní Školy učitelů informatiky (ŠUI), v současnosti vede také dva vzdělávací kurzy MFF UK určené pro učitele.

RNDr. Kateřina Vágnerová

Vystudovala biofyziku na MFF UK, kde si následně doplnila také pedagogické vzdělání. V minulosti působila jako lektorka volnočasových aktivit a manažerka vzdělávacích projektů. V současnosti dělí svůj čas hlavně mezi výuku fyziky a matematiky na několika školách v Klatovech a podporu nejmladších talentovaných dětí. V Klatovech založila badatelsky orientovaný Klub nadaných dětí a pravidelně zde pořádá také Dětskou vědeckou konferenci zaměřenou na školáky od 6 do 11 let, kam zve vědce z různých univerzit. Na školách vede fyzikálně zaměřené kroužky. Společně s dalšími učiteli se podílela na zavedení tandemové výuky na školách, kde působí. Založila také virtuální prostor pro sdílení nápadů učitelů fyziky i lektorů různých klubů. Je organizátorkou Noci vědců v Klatovech. Za svůj kreativní přístup ke vzdělávání získala druhé místo na mezinárodní soutěži Microsoft Education Exchange and Education Challenge. Se svým kolegou z gymnázia byla oceněna za badatelský projekt pro děti na přehlídce Science on Stage. Ve volném čase dobíjí baterky ve skautském oddíle, kde působí jako jedna z vedoucích.