Složení odborné poroty 3. ročníku Ceny Albertus

Předseda:
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Další členové podle abecedy:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
Mgr. Barbora Havířová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Kořen
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
RNDr. Taťána Míková
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vícha