Finalisté 3. ročníku

Mgr. Hana Trhlíková (* 1970)

Vystudovala učitelství matematiky a fyziky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a podnikovou ekonomiku a management na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity. Od roku 1993 učí matematiku a fyziku na Základní škole Sokolov. Svým svěřencům se věnuje také v rámci zájmového kroužku Hrátky s fyzikou. Řadu let působí jako garantka okresního kola fyzikální olympiády a šest let předává zkušenosti jako vedoucí regionálního centra Elixíru do škol. Pravidelně se jako lektorka účastní akcí pořádaných pod hlavičkou projektů Heuréka a Elixír do škol.


RNDr. Miroslav Panoš, Ph.D. (* 1976)

Vystudoval učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Na Technické univerzitě v Liberci absolvoval rozšiřující studium informatiky. Od roku 2000 vyučuje na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech. Nadšení pro fyziku, techniku i informační technologie předává studentům nejen v rámci výuky, ale také prostřednictvím četných mimoškolních aktivit. Pověstné jsou jeho experimentální akce jako měření Coriolisovy síly nebo vážení zeměkoule z klatovské Černé věže. Jako lektor se pravidelně zapojuje do akcí pro nadané školáky, mezi které patří například klatovská Noc vědců nebo Dětská vědecká konference. Za jeden ze svých projektů nedávno získal ocenění na mezinárodním festivalu Science on Stage. Ve volném čase se věnuje tvorbě výukových materiálů, je také zakladatelem a správcem fyzikálních webových stránek Fyzikální kabinet, kde příležitostně publikuje články o elektronice a návody na tvorbu fyzikálních pomůcek. Od roku 2011 na internetu provozuje vzdálenou internetovou laboratoř, což je soubor reálných fyzikálních experimentů ovládaných online.


Ing. Miroslav Mráz (* 1988)

Vystudoval anglickou filologii a aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého v Olomouci a finance na Masarykově univerzitě v Brně. Několik let sbíral zkušenosti v soukromém sektoru, nejprve jako specialista nových médií ve Škoda Auto a posléze jako specialista vzdělávání ve firmě Kentico Software. Po absolvování doplňujícího pedagogického studia začal v roce 2019 pracovat jako učitel informatiky na Základní škole Labyrinth v Brně, kde působí dodnes. Je zároveň vedoucím DIGI centra a Lego inovačního studia Brno zřízeného pod hlavičkou Elixíru do škol. V rámci těchto aktivit organizuje workshopy a vede semináře pro učitele zaměřené na smysluplné využití digitálních technologií ve výuce. Své žáky vede ke kritickému myšlení a tvořivosti, a to mimo jiné formou nejrůznějších projektů, jako je založení Youtube kanálu školy popularizujícího vědu či zřízení online vzdělávací platformy Datavengers zaměřené na rozvoj datové gramotnosti a práci s daty.


RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (* 1983)

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Za sebou má 14letou praxi ve školství. Vyučovala na základní škole, soukromé střední škole i na gymnáziu, od roku 2020 působí na pražské Základní škole generála Františka Fajtla DFC, kde učí fyziku. Současně je vědeckou pracovnicí na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, kde se podílí na přípravě budoucích učitelů. Aktivně se angažuje ve vzdělávacích projektech Elixír do škol a Heuréka, kde mimo jiné vede dvě regionální centra a víkendové kurzy pro učitele fyziky.


Mgr. Květa Kolářová (* 1961)

Vystudovala matematiku a fyziku na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1985 působí jako učitelka na Základní škole Buzulucká v Teplicích, kde v současnosti vyučuje především fyziku. Na své domovské škole vede fyzikálně zaměřený kroužek a organizuje přírodovědné soutěže. Zároveň už osm let předává zkušenosti kolegům jako vedoucí a lektorka fyzikálních regionálních center v Teplicích a v Chomutově zřízených v rámci projektu Elixír do škol a jako lektorka odborné metodické skupiny v rámci projektů IKAP Ústeckého kraje. Je členkou komisí Fyzikální olympiády a předsedkyní komise Archimediády. Rovněž pracuje ve výboru Pobočného spolku JČMF v Ústí nad Labem. Mnoho let se také jako vedoucí účastí letních dětských táborů.


RNDr. Stanislav Gottwald (* 1967)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1990 učí matematiku a fyziku na Gymnáziu Špitálská. Externě působí na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, kde vede praktika školních pokusů. Na svém domovském gymnáziu založil fyzikální kurz a Vánoční akademii. Je také duchovním otcem každoroční filmové přehlídky FilmŠpit. Pro mladší studenty pořádá společně s kolegy letní tábory, adaptační kurzy pro první ročníky a exkurze na zahraniční výzkumná pracoviště, například do švýcarského CERN. Spolupracuje s Českým rozhlasem na tvorbě některých vzdělávacích pořadů o fyzice. Aktivně se angažuje ve vzdělávacím projektu Heuréka. Je vedoucím regionálního centra Elixír do škol v Praze 9 Špitálská.


Mgr. Hana Burešová (* 1965)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1997 učí matematiku a fyziku na Základní škole Ratibořická v Horních Počernicích. Již devátým rokem na škole organizuje projekt Malé tandemy – společné hodiny fyziky pro první a deváté třídy. Za tuto aktivitu jí v roce 2019 udělila Česká fyzikální společnost Ocenění za významný počin v popularizaci fyziky. Od Městské části Praha 20 získala v roce 2013 Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.