Složení odborné poroty 2. ročníku Ceny Albertus

Předseda:
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Další členové podle abecedy:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
Mgr. Josef Hylský
Mgr. Vladimír Kořen
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
RNDr. Taťána Míková
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vícha