Finalisté 2. ročníku

Mgr. Štěpánka Baierlová (* 1970)

Vystudovala učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Dvanáct let vyučovala matematiku a informatiku na gymnáziu, kde se věnovala převážně práci s nadanými dětmi. V letošním roce přesídlila ze Sušice do Brna a v současné době učí na základní škole Labyrinth v Brně matematiku, informatiku a také robotiku. Patří mezi průkopníky nových technologií a školní robotiky, pro kterou se snaží získat i dívky. O své práci hodně přemýšlí, ráda zkouší nové metody a neustále se snaží hledat nové cesty, které naše školství mohou posunout o kousek dál. Věnuje se vzdělávání pedagogů v oblasti nové informatiky, působí v dobrovolnické skupině Google Edu Group ČR, která poskytuje podporu učitelům při zavádění technologií do výuky. Aktuálně je také členkou Expertního panelu pro přípravu velké revize RVP ZV, ve kterém zastupuje hlas učitelů z praxe. V roce 2020 získala druhé místo ceny Global Teacher Prize Czech Republic a v letošním roce postoupila do světového finále mezi TOP 50 inspirativních učitelů světa.


Mgr. Barbora Havířová, Ph.D. (* 1980)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu a Fakultu informatiky Masarykovy univerzity. Ve školství působí 18 let, během doktorského studia vedla cvičení z algebry pro nevidomé či matematické analýzy. Od roku 2005 učí matematiku, fyziku a informatiku na Gymnáziu Brno, Elgartova, a intenzivně se věnuje podpoře kolegů při zavádění moderních technologií do výuky. Vede kroužek programování na Základní škole Brno, Gajdošova. Je autorkou blogu microbiti.cz, své zkušenosti se vzájemným učením a využitím kapesního počítače micro:bit při výuce předává na seminářích. V rámci EU Code Week 2019 byla oceněna titulem „Outstanding Leading Teacher“. V roce 2021 postoupila do semifinále Global Teacher Prize Czech Republic.


RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (* 1983)

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Za sebou má 13letou praxi ve školství. Vyučovala na základní škole, soukromé střední škole i na gymnáziu, od loňského roku působí na pražské Základní škole generála Františka Fajtla DFC, kde učí fyziku. Současně je vědeckou pracovnicí na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, kde se podílí na přípravě budoucích učitelů. Aktivně se angažuje ve vzdělávacích projektech Elixír do škol a Heuréka, kde mimo jiné vede praktické dílny a víkendové kurzy pro učitele fyziky.


Mgr. Jaroslav Reichl (* 1973)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 učí fyziku, matematiku a aplikovanou matematiku na Střední průmyslové škole sdělovací techniky v Panské ulici v Praze. Na škole každoročně pořádá oblíbenou show s experimenty Fyzikální cirkus. Své studenty pravidelně bere na exkurze do sídla Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Aktivně se také podílí na vzdělávání svých kolegů a budoucích učitelů. Je zapojen do vzdělávacího projektu Heuréka a pravidelně se účastní Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Je autorem učebnice Klíč k fyzice aneb Příběhy ze života a provozovatelem internetové učebnice Encyklopedie fyziky. V roce 2016 byl v anketě Zlatý Ámos zvolen nejoblíbenějším fyzikářem.


PhDr. Jitka Soukupová (* 1972)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 1996 učí matematiku a fyziku na Gymnáziu a obchodní akademii Stříbro. Na škole a v místním DDM vede Kluby malých debrujárů. Se svými svěřenci se pravidelně účastní domácích i mezinárodních vědeckých přehlídek, vloni své žáky dovedla až k ocenění Zlatý oříšek. Kromě výuky se věnuje také lektorování pedagogů na akcích projektu Elixír do škol, AV ČR, MAS a podobně. Byla členkou české delegace učitelů na posledních třech festivalech Science on Stage. Je spoluautorkou publikace Experimentuj s nadhledem s nápojovými plechovkami, kterou v roce 2019 vydalo nakladatelství Fraus.


Mgr. Zuzana Šimůnková (* 1974)

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Během studia působila jako lektorka a koordinátorka počítačového centra Carolina pro zrakově postižené studenty. Poté se usadila na Vysočině a 23 let vyučovala matematiku a informatiku na Gymnáziu Havlíčkův Brod. Od července 2021 je ředitelkou Církevního gymnázia v Kutné Hoře. Je členkou Jednoty školských informatiků a společnosti Mensa ČR. Několik let působila v odborné skupině krajských metodiků péče o nadané žáky zřízené Národním ústavem pro vzdělávání. Na škole organizuje informatické soutěže, pořádá exkurze a přednášky. Své studenty již třikrát dovedla k vítězství v celostátní soutěži přírodovědných a technických oborů Helle Köpfe, vedla také úspěšné práce SOČ. Během jara 2020 se aktivně zapojila do boje s pandemií, když ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže koordinovala tisk ochranných pomůcek pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. V loňském roce obdržela ocenění Učitel Vysočiny.